Trụ sở UBND xã An Thanh
Ngày 24/05/2020

Trụ sở UBND xã An Thanh

An thanh là một xã nằm cách xã trung tâm huyện Quỳnh phụ 15 km về phía Đông Nam. Phía Đông giáp Sông Hoá; Phía Tây giáp xã An Dục; Phía Nam giáp xã An Mỹ; Phía bắc giáp thị trấn An Bài

          Đất tự nhiên là 410,3 ha Trong đó:

          + Đất phi nông nghiệp 113 ha. Trong đó Đất ở:  34,8  ha

          + Đất nông nghiệp 297,12  ha. Trong đó Đất nuôi trồng thuỷ sản  44,2 ha

Tốc độ phát triển kinh tế  hằng năm tăng 11,5%. Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp, thuỷ sản 29,4%, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp xây dựng 52,5%, dịch vụ thương mại 18,1%.

Tổng số hộ hiện có 1.679 hộ, với 5.229 nhân khẩu được chia làm 4 thôn. Trong đó có 1 thôn theo đạo thiên chúa với 162 hộ, 553 khẩu. Gới tính: Nam; 2.451 người; Nữ : 2.778 người. Lao động trong độ tuổi 2.981 chiếm 57% dân số.

Tình hình an ninh chính trị ổn định, hàng năm không có trọng án xẩy ra, các hoạt động tôn giáo được thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật, các vụ việc phát sinh ở địa phương được giải quyết kịp thời nhằm góp phần ổn định về tình hình chính trị và công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

 

Tin liên quan