Toàn cảnh thôn Minh Đức - Xã An Thanh
Ngày 24/05/2020

Toàn cảnh thôn Minh Đức - Xã An Thanh

Thôn Minh Đức là một thôn theo đạo Công giáo nằm ở phớa Đông của xã An Thanh 164 hộ với 670 khẩu.

 Từng gia đình trong thôn đó chủ động khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương và gia đình để phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh. Thường xuyên có từ 100 đến 150 lao động đi làm ăn ở xa, thu nhập đưa về địa phương hàng trăm triệu đồng , đến nay trong thôn không còn hộ đói, hộ nghèo giảm, số hộ khá và giầu ngày một tăng, 100% các hộ có nhà  kiên cố.

 

Nhân dân trong thôn thực hiện tốt nếp sống văn hoá sống với nhau hoà thuận, sống tốt đời đẹp đạo kính chúa yêu nước, thực hiện tốt quyết định của uỷ ban nhân dân Tỉnh Thái Bình trong việc cưới việc tang. Làm tốt công tắc vệ sinh môi trường giữ gìn cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.Thực hiện tốt quy chế quản lý văn hóa trong việc cưới, việc tang. Trong năm và các năm trước đó trong thôn không có các tụ điểm tệ nạn xó hội, không có nghiện hút và là địa bàn không có ma túy.

 

- Phong trào thu gom rỏc thải, phân loại rác; 100% số hộ trong thôn tich cực tham gia phong trào Thu gom phân loại rỏc thải.

- Phong trào giữ gỡn ngừ, ngỏch, thụn xóm sanh, sạch đẹp; hàng thỏng vào ngày 23hàng tháng, nhân dân các khu cùng với cơ sở thôn tổ chức dọn vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm.

 

Cùng với cơ sở thôn các tổ chức đoàn, hội của thôn luôn tích cực đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, cùng với ban chi ủy và cơ sở thôn tích cực vận động nhân dân tham gia các đợt quyên góp ủng hộ, trong nhiệm vụ được giao các tổ chức đoàn hội luôn đi đầu trong nhiệm vụ được phân công và tuyên truyền vận động các đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của thôn trong việc phát triển kinh tế và thực hiện nhiệm vụ của nhân dân trong thôn.

Tin liên quan