Thể lệ cuộc thi: Sáng kiến mô hình phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hoạt động văn hóa cơ sở.
Ngày 13/05/2022

Thực hiện quyết định số 680/QĐ-BVHTTDL ngày 25/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi "Sáng kiến mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở"

Media/81_AnThanh/FolderFunc/202205/Images/untitled-1-20220513082406-e.png
Media/81_AnThanh/FolderFunc/202205/Images/untitled-2-20220513082428-e.png
Media/81_AnThanh/FolderFunc/202205/Images/untitled-3-20220513082450-e.png
Media/81_AnThanh/FolderFunc/202205/Images/untitled-5-20220513082512-e.png
Media/81_AnThanh/FolderFunc/202205/Images/untitled-6-20220513082530-e.png

 

 

 

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 76
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác