1. Hội đồng nhân dân
  • Nguyễn Khắc Tuấn

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0977401766

  • Nguyễn Xuân Anh

   Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

  1. Ủy ban nhân dân
   • Chu Công Dượng

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0911246348

   • Nguyễn Quang Le

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

   1. Công an xã
    • Phạm Ngọc Đăng

     Chức vụ: Trưởng công an xã

     SĐT: 0988562991

    • Bùi Tất Hưng

     Chức vụ: Công An Viên

     SĐT: 0379165725

    • Nguyễn Đức Thịnh

     Chức vụ: Phó Công An

    • Đào Văn Hiếu

     Chức vụ: Công An Viên

   2. BCH quân sự xã
    • Nguyễn Anh Đức

     Chức vụ: Chỉ huy trưởng QS xã

     SĐT: 0386536521

    • Vũ Thọ Quyên

     Chức vụ: Phó chỉ huy trưởng QS xã

   3. Văn phòng – Thống kê
    • Đào Trọng Điển

     Chức vụ: Văn phòng UBND

     SĐT: 0986882084

   4. tư pháp – hộ tịch
    • Bùi Thị Thảo

     Chức vụ: Tư pháp

     SĐT: 0982896762

   5. Địa chính - Xây dựng
    • Đào Minh Thanh

     Chức vụ: Địa chính xây dựng - GTCT - đất đai – môi trường

     SĐT: 0916382679

   6. Tài chính - Kế toán
    • Đào Văn Hạnh

     Chức vụ: Tài chính – Kế toán

     SĐT: 0989866925

   7. văn hóa – xã hội
    • Vũ Hữu Trọng

     Chức vụ: Văn hóa – thể thao- du lịch

     SĐT: 0913291471

    • Đinh Thị Hà

     Chức vụ: CC Lao động TBXH

   8. Trạm y tế xã
    • Đỗ Ngọc Huy

     Chức vụ: Trưởng trạm y tế

     SĐT: 0979148788

    • Nguyễn Thị Doan

     Chức vụ: Nhân viên trạm y tế

    • Đào Thị Lành

     Chức vụ: Nhân viên trạm y tế

    • Nguyễn Thị Hảo

     Chức vụ: Nhân viên trạm y tế

   9. Thôn Thanh Mai
    • Đào Minh Tho

     Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

     SĐT: 0399243625

    • Vũ Thị May

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0327588474

    • Đào Thị Nhiên

     Chức vụ: Phó bí thư chi bộ

    • Đào Văn Mười

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

   10. Thôn Đông
    • Vũ Bình Nhưỡng

     Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

     SĐT: 0944587028

    • Nguyễn Văn Nầng

     Chức vụ: Trưởng thôn

    • Vũ Thị Duyến

     Chức vụ: Phó bí thư chi bộ

    • Nguyễn Duy Lâm

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

   11. Thôn Thượng
    • Nguyễn Duy Chống

     Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

    • Nguyễn Thị Biên

     Chức vụ: Trưởng thôn

    • Nguyễn Thị Biên

     Chức vụ: Phó Bí thư chi bộ

    • Nguyễn Khắc Chín

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

   12. Thôn Minh Đức
    • Vũ Văn Báu

     Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

    • Nguyễn Ánh Sao

     Chức vụ: Trưởng thôn

    • Đào Thị Đông

     Chức vụ: Phó Trưởng thôn

    • Nguyễn Khắc Tính

     Chức vụ: Chi ủy viên


 1. Thường vụ Đảng ủy
  • Nguyễn Khắc Tuấn

   Chức vụ: Bí Thư Đảng ủy

  • Vũ Đức Khắng

   Chức vụ: Phó Bí Thư Đảng ủy

  • Chu Công Dượng

   Chức vụ: Thường vụ đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

  1. Đảng ủy viên
   • Nguyễn Quang Le

    Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND xã

   • Nguyễn Xuân Anh

    Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã

   • Nguyễn Anh Đức

    Chức vụ: Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng QS

   • Phạm Ngọc Đăng

    Chức vụ: Đảng ủy viên, trưởng Công An

   • Nguyễn Xuân Đắc

    Chức vụ: Đảng ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN xã

   • Nguyễn Thị Dự

    Chức vụ: Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN xã

   • Phạm Thị Thảo

    Chức vụ: Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS HCM xã

   • Vũ Hữu Trọng

    Chức vụ: Đảng ủy viên, công chức Văn hóa xã hội

   • Nguyễn Thị Hoàng Anh

    Chức vụ: Đảng ủy viên, Giám đốc HTX DVNN