Phát động " Giải thưởng báo chí tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2022"
Ngày 09/06/2022

Nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 45-KL-TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 18/CT-TW ngày 04/09/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Kế hoạch số 36/KH-UBATGTQG ngày 10 tháng 01 năm 2022 về Năm an toàn giao thông 2022, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng Kế hoạch tổ chức “Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2022”.


Tổng lượt xem bài viết là: 279
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác