Hội nghị trực tuyến toàn quốc về học tập thảo luận các văn kiện hội nghị lần thứ năm, BCHTW Đảng khoá XIII
Ngày 04/08/2022

    Trong 1,5 ngày từ 21/7/2022 – 22/7/2022 Tại nhà văn hoá xã. Đảng bộ An Thanh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về học tập thảo luận các văn kiện hội nghị lần thứ năm, BCHTW Đảng khoá XIII. Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao.

    Nhằm giúp các cấp, các ngành học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XIII. Với 4 chuyên đề:

   Chuyên đề 1: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

    Chuyên đề 2: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

    Chuyên đề 3: Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

    Chuyên đề 4: Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

   

Media/81_AnThanh/FolderFunc/202208/Images/z3618124109319-bb0cf352f8ddb59cae5c104b32632758-20220804031955-e.jpg

 

                                                        Ảnh: Toàn cảnh Đảng viên trong Đảng bộ tham gia gia học tập

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt nội dung chuyên đề 1: về những kết quả đạt được sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19 NQ/TW của hội nghị Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. với mục tiêu cụ thể đến năm 2025 hoàn thành sửa đổi luật đất đai năm 2013 và một số luật liên quan đảm bảo tính đồng bộ thống nhất. đến năm 2030, hệ thống pháp luật về đất đai cơ bản được hoàn thiện đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khắc phục bằng được tình trạng sử dụng đất lãng phí, bỏ đất, không sử dụng, ô nhiễm, suy thoái và những tồn tại, vướng mắc về quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại.

     Trình bày chuyên đề 2 do đồng chí Trần Tuấn Anh, uỷ viên Bộ chính trị, Trưởng Ban kinh tế trung ương, truyền đạt về những nội dung cơ bản về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 tầm nhìn  đến năm 2045, phấn đấu nông dân, nông thôn văn minh phát triển toàn diện, có thu nhập cao.

    Nông nghiệp sinh thái, sản xuất hàng hoá quy mô lớn, có giá trị kinh tế cao, gắn kết chặt chẽ với thị trường trong và ngoài nước, công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản đứng hàng đầu thế giới, nông dân hiện đại, có điều kiện sống tiệm cận với đô thị, môi trường sống xanh, sạch, đẹp, giàu bản sắc văn hoá dân tộc, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc.

  Chuyên đề 3: Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ. Quan điểm chỉ đạo nêu: kinh tế tập thể là thành phần quan trọng, phải được củng cố và phát triển, cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân, phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xuất phát từ nhu cầu thiết thực, bảo vệ lợi ích và tạo điều kiện cho thành viên sản xuất kinh doanh hiệu quả phát triển bền vững, phát triển kinh tế tập thể phải tôn trọng bản chất, giá trị, nguyên tắc hoạt động của kinh tế tập trung, phù hợp với điều kiện, đặc điểm kinh tế- xã hội chủ nghĩa của từng địa phương.

    Chuyên đề 4; tăng cường củng cố , xây dựng cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. do đồng chí Trương Thị Mai, uỷ viên bộ chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức trung ương truyền đạt. trong đó nêu lên những mục tiêu cụ thể đến năm 2030, theo đó đến năm 2025 hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, phấn đấu 100% thôn, bản có Đảng viên, tỷ lệ kết nạp Đảng viên mới hằng năm trong giai đoạn 2020 – 2030 đạt từ 3 - 4 % tổng số Đảng viên.

                           Media/81_AnThanh/FolderFunc/202208/Images/z3618193391628-23d642aac76de4fe482ea67b9ab1246d-20220804033333-e.jpg

 

                                                                                       Ảnh: Một trong những nội dung của chuyên đề học tập

 

 Kết luận hội nghị Đồng chí Võ Văn Thưởng, uỷ viên bộ chính trị, thường trực ban bí thư, nhấn mạnh nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập trung trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời cần nêu cao vai trò củng cố năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đẩy mạnh công tác kết nạp Đảng viên mới.

    Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban tuyên giáo trung ương, tiếp thu ý kiến và bế mạc hội nghị.

 

   Tin: ĐÀI TT XÃ

  

 

   

 


Tổng lượt xem bài viết là: 86
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác