Đảng bộ An Thanh tập trung chỉ đạo đại hội Các chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022- 2025.
Ngày 04/08/2022

Đảng bộ An Thanh tập trung chỉ đạo đại hội Các chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022- 2025.

Đảng bộ An thanh có 8 chi bộ trong đó 4 chi bộ thôn  và 4 chi bộ khối cơ quan Theo kế hoạch đến ngày 07/8/2022, các chi bộ trên địa bàn xã sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội. Những ngày này, các  chi bộ địa phương,  phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tập trung cao cho công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Xác định Đại hội chi bộ  nhiệm kỳ 2022 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời lựa chọn và bầu ra những người tiêu biểu, có phẩm chất, năng lực, uy tín, trách nhiệm đại diện cho cộng đồng dân cư, xứng đáng là chỗ dựa, tin cậy  của nhân dân địa phương; góp phần củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, BTV Đảng ủy xã  đã chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai tổ chức đại hội đến các chi bộ, nhằm đảm bảo việc tổ chức đại hội chi  bộ  diễn ra đúng tiến độ và quy định. Đảng bộ đã  ban hành hướng dẫn chi tiết, trong đó nhấn mạnh công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội phải đảm bảo các yêu cầu: Phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; nêu cao trách nhiệm, tăng cường giữ vững kỷ luật, kỷ cương nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong hệ thống chính trị. BTV Đảng ủy phân công cấp ủy viên phụ trách các chi bộ cơ sở trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai tổ chức đại hội chi bộ về xây dựng báo cáo chính trị, đề án nhân sự và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất giúp cho các chi bộ làm tốt hơn công tác chỉ đạo đại hội chi bộ tại cơ sở mình.

Ban Chi ủy Các chi bộ  đã triển khai công tác chuẩn bị đại hội chi bộ tới tất cả đảng viên trong chi bộ, thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội và chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện tổ chức đại hội. Đến thời điểm này, Đảng bộ  có 3 chi bộ khối cơ quanđã được tổ chức  đại hội đảm bảo đúng yêu cầu đề ra.

Để đại hội các chi bộ  thành công tốt đẹp, các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng văn kiện, đặc biệt là đề án nhân sự đều được đưa ra bàn bạc, thảo luận thẳng thắn trên tinh thần dân chủ trước khi đi đến thống nhất. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Đại hội  cho cán bộ, đảng viên, nhân dân cũng được Đảng ủy xã thực hiện hiệu quả, tạo được sự đồng thuận trong các chi bộ.

Trên tinh thần trách nhiệm, tập trung cao, các chi bộ  cơ sở thôn đang tích cực làm công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025 theo  đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng Ủy. Sự chuẩn bị chu đáo là tiền đề quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, là dịp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng; góp phần quan trọng trongđẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ ở địa phương. phấn đấu đưa An Thanh trở thành xã NTM nâng cao vào năm 2023.


Tổng lượt xem bài viết là: 82
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác