Cuộc thi " Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt dộng văn hóa cơ sở"
Ngày 27/04/2022

Thực hiện quyết định số 680/QĐ-BVHTTDL ngày 25/03/2022 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi " Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt dộng văn hóa cơ sở"

Media/81_AnThanh/FolderFunc/202205/Images/1-20220509020646-e.png
Media/81_AnThanh/FolderFunc/202205/Images/2-20220509020950-e.png
Media/81_AnThanh/FolderFunc/202205/Images/3-20220509021017-e.png
Media/81_AnThanh/FolderFunc/202205/Images/4-20220509021035-e.png
Media/81_AnThanh/FolderFunc/202205/Images/3-20220509021615-e.png

 

 

 

 

 
Media/81_AnThanh/FolderFunc/202205/Images/4-20220509021759-e.png

 

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 262
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác